Decostucco

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məhsul tətbiq olunduğu səthə mərmər effekti görüntüsü verir.

Rənglər yüksək parlaqlığa görə canlı və parlaqdır.

Yüksək su buxarı keçiriciliyi sayəsində buxarın boşaldılmasını və səthin
nəfəs almasını təmin edir.

Su əsaslı olduğu üçün insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərər vermir.

- 20 kq 16,5 - 24 m2 sahə boyanır.

- 1 m2 sahə üçün örtük sərfi 800 - 1200 qr.